การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

US Dollar/Swiss Franc

USDCHF - อัตราสด

0

สูงสุด: 0

0 %

ต่ำสุด: 0

ซื้อ

0

ขาย

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

USDCHF - กราฟ

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 1.6 2.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM CENT 2.1 2.8 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM ECN 0.6 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM ECN MT5 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.1 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM Pro MT4 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors -16.2 7
FXTM Pro MT5 0.2 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.1 2.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.1 2.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.64 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Majors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top