การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

US Dollar/Singapore Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 4.4 5.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9 7
FXTM ECN 1 3.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9 7
FXTM ECN MT5 0.3 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors -
FXTM ECN Zero.mt4 2.2 6.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9 7
FXTM Pro MT4 0.3 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors -9 7
FXTM Pro MT5 0.3 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 2.2 5.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 2.2 5.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 -0.41 00:05:00 23:55:00 FX Minors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top