Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Bảng thuật ngữ Forex

Giải thích các Thuật ngữ Quan trọng nhất trong Ngành

Ngành forex bao gồm vô số định nghĩa và chúng ta có thể dễ dàng quên đi một số thuật ngữ theo thời gian. Nhưng vì không tài liệu đào tạo về forex nào có thể hoàn chỉnh mà không có bảng chú giải thuật ngữ forex, chúng tôi đã biên soạn một tài liệu nhằm giải thích các định nghĩa chính theo cách đơn giản nhất có thể. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn hoặc bối rối nữa!

A
B
C
D
E
F
G
H

Một hệ thống cung cấp tín hiệu cho các nhà giao dịch nhằm giúp họ xác định liệu một thời điểm cụ thể nào đó có phù hợp để mua hoặc bán một cặp tiền tệ hay không.

Một nhóm các đồng tiền cụ thể tạo thành một bình quân gia quyền đóng vai trò như một thước đo để định giá một nghĩa vụ.

Một hợp đồng quy định mức giá mà một đồng tiền có thể được mua hoặc bán vào một ngày xác định trong tương lai. Hợp đồng tương lai thường được các nhà đầu tư sử dụng để bảo hiểm rủi ro.

I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top