Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính

THÔNG TIN CHUNG

Exinity Limited là một thành viên của Ủy ban Tài chính, một tổ chức quốc tế chuyên giải quyết các tranh chấp trong ngành dịch vụ tài chính và thị trường Forex. Ủy ban Tài chính là một tổ chức giải quyết tranh chấp bên ngoài độc lập (EDR) cho khách hàng và nhà giao dịch, những người không thể giải quyết các tranh chấp với nhà cung cấp dịch vụ tài chính của mình. Mọi thành viên của Ủy ban Tài chính được bảo vệ bởi Quỹ Bồi thường của Ủy ban.

Chứng nhận Thành viên của Ủy ban Tài chính có thể được tìm thấy tại đây https://financialcommission.org/fxtm/.

Ủy ban Tài chính được thành lập như một bên thứ ba trung gian để xem xét công bằng và giải quyết khiếu nại. Ủy ban nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp đơn giản hơn, nhanh chóng hơn so với việc giải quyết thông qua các cơ quan quản lý của ngành và hệ thống pháp lý, đảm bảo rằng các nhà giao dịch và nhà môi giới được giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, công bằng và xác thực. Mục tiêu là nhằm đảm bảo rằng các khách hàng ra về với câu trả lời có đủ căn cứ cho thắc mắc của họ, nhờ đó đóng góp vào kiến thức tổng thể của họ về ngành Forex.

QUỸ BỒI THƯỜNG

Ủy ban cũng cung cấp biện pháp bảo vệ bổ sung cho các nhà giao dịch với Quỹ Bồi thường.

Cách thức hoạt động?

Quỹ Bồi thường hoạt động như một hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng của các thành viên. Quỹ này sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt và chỉ được sử dụng nếu một thành viên từ chối tuân thủ phán xét từ Ủy ban Tài chính.

Quỹ Bồi thường được cấp kinh phí như thế nào?

Quỹ Bồi thường được cấp kinh phí bởi Ủy ban Tài chính thông qua việc phân bổ 10% phí thành viên hàng tháng cho quỹ.

Ai được chi trả?

Một điều rất quan trọng đó là phải hiểu rằng quỹ sẽ chỉ được sử dụng cho một phán xét đã được đưa ra bởi Ủy ban Tài chính; toàn bộ cơ sở khách hàng của một thành viên không được quyền nhận thanh toán từ quỹ bồi thường.

Mức chi trả tối đa là bao nhiêu?

Quỹ Bồi thường sẽ chỉ chi trả cho những phán xét lên tới 20.000 EUR cho mỗi khách hàng.

CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Bạn có thể tìm thấy nhiều liên kết hữu ích hơn về Ủy ban Tài chính ở bên dưới:

Giới thiệu về Ủy ban Tài chính:

https://financialcommission.org/about/what-we-do/

Thông tin về Quỹ Bồi thường:

https://financialcommission.org/about/compensation-fund/

Quy trình Giải quyết Tranh chấp:

https://financialcommission.org/resolving-a-dispute/dispute-resolution-process/

Scroll Top