Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 19:42 GMT +03:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
Mica63548
OOrchid

Mica63548

1107.96
Tỷ suất Lợi nhuận %
578
Người theo dõi
470K
Tiền Được quản lý ($)
2
ChocolateFx
IbnESina

ChocolateFx

776.50
Tỷ suất Lợi nhuận %
272
Người theo dõi
150K
Tiền Được quản lý ($)
3
aqaa
Turkey
Neo11

aqaa

1473.23
Tỷ suất Lợi nhuận %
284
Người theo dõi
280K
Tiền Được quản lý ($)
4
YasRom
LuvRanjan

YasRom

528.91
Tỷ suất Lợi nhuận %
69
Người theo dõi
20K
Tiền Được quản lý ($)
5
SyedFaraz
TradeWithFaraz

SyedFaraz

898.66
Tỷ suất Lợi nhuận %
179
Người theo dõi
70K
Tiền Được quản lý ($)
6
ChocolateFx
SnickersPro

ChocolateFx

499.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
428
Người theo dõi
290K
Tiền Được quản lý ($)
7
Toi Mei Lun
ProfitsDEN

Toi Mei Lun

316.84
Tỷ suất Lợi nhuận %
25
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
8
YouYTTA
China
YouYTT

YouYTTA

3462.23
Tỷ suất Lợi nhuận %
23
Người theo dõi
30K
Tiền Được quản lý ($)
9
KoalaPro
Chatty

KoalaPro

465.04
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
10
SolarisX
SolanaPro

SolarisX

332.77
Tỷ suất Lợi nhuận %
11
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
11
dm leung
Gmtrader

dm leung

835.09
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
12
ShantoMuneeb
iMbist

ShantoMuneeb

300.68
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
13
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst

Detective Conan

1185.92
Tỷ suất Lợi nhuận %
400
Người theo dõi
1.0M
Tiền Được quản lý ($)
14
Forex Wisdom
Malaysia
Pangolin

Forex Wisdom

584.70
Tỷ suất Lợi nhuận %
44
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
15
ShareProfit
Nigeria
2020profit

ShareProfit

1482.96
Tỷ suất Lợi nhuận %
6
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
16
Odie135 - ORD
Indonesia
ORD-Equity

Odie135 - ORD

323.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
67
Người theo dõi
70K
Tiền Được quản lý ($)
17
KAS Trading
Sri Lanka
KAS_Saver

KAS Trading

215.07
Tỷ suất Lợi nhuận %
33
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
18
Forex_Fox
Tooty

Forex_Fox

362.87
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
19
QuangHN28576
QB7691QB

QuangHN28576

501.29
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
20
aqaa
Turkey
Stable1

aqaa

1148.77
Tỷ suất Lợi nhuận %
397
Người theo dõi
480K
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).