Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 23:00 GMT +02:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Managed Funds ()
1
Mr_FX
India
14510.47
Tỷ suất Lợi nhuận %
533
Người theo dõi
200K
Managed Funds ($)
2
TWF
Pakistan
AR85

TWF

966.57
Tỷ suất Lợi nhuận %
355
Người theo dõi
150K
Managed Funds ($)
3
Ningbo
China
Eric_Johnson

Ningbo

1201.12
Tỷ suất Lợi nhuận %
94
Người theo dõi
60K
Managed Funds ($)
4
trading life
China
TimerTrader4

trading life

2168.18
Tỷ suất Lợi nhuận %
57
Người theo dõi
20K
Managed Funds ($)
5
Patiphan Longsuanchik
Thailand
UhasTeam

Patiphan Longsuanchik

1344.62
Tỷ suất Lợi nhuận %
77
Người theo dõi
10K
Managed Funds ($)
6
Super EA
China
NO-1-EA

Super EA

2191.31
Tỷ suất Lợi nhuận %
196
Người theo dõi
60K
Managed Funds ($)
7
Hadi Ghadimi
Iran
Reversal

Hadi Ghadimi

639.99
Tỷ suất Lợi nhuận %
65
Người theo dõi
20K
Managed Funds ($)
8
gold mine
China
bigDay2

gold mine

1076.25
Tỷ suất Lợi nhuận %
452
Người theo dõi
150K
Managed Funds ($)
9
Zihua Chen
China
2021EA

Zihua Chen

401.31
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
10
Boundary001
China
Boundary

Boundary001

1692.54
Tỷ suất Lợi nhuận %
205
Người theo dõi
70K
Managed Funds ($)
11
Global Invs
Indonesia
Global-Premium

Global Invs

141.11
Tỷ suất Lợi nhuận %
7
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
12
Mitaa
Indonesia
mitaa78782

Mitaa

2668.88
Tỷ suất Lợi nhuận %
990
Người theo dõi
350K
Managed Funds ($)
13
SASI
Malaysia
174.49
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
14
Global Invs
Indonesia
Global-Infinite

Global Invs

68.52
Tỷ suất Lợi nhuận %
1
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
15
bank of forex
China
ovo_1

bank of forex

64.43
Tỷ suất Lợi nhuận %
16
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
16
Youshah
Iran
Youshah_FX

Youshah

43.97
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
17
PRAAT
China
69.72
Tỷ suất Lợi nhuận %
41
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
18
Pin Chen
China
djkstar

Pin Chen

113.29
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
19
Hadi Ghadimi
Iran
Reversal-MQL

Hadi Ghadimi

15.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
1
Người theo dõi
0
Managed Funds ($)
20
FX_MyLife
Vietnam
ADGFOREX68

FX_MyLife

29.37
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Managed Funds ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top