Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 13:51 GMT +03:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
Leung Ko Ghim
4884

Leung Ko Ghim

1244.95
Tỷ suất Lợi nhuận %
261
Người theo dõi
90K
Tiền Được quản lý ($)
2
Malaysia
443.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
219
Người theo dõi
130K
Tiền Được quản lý ($)
3
723.13
Tỷ suất Lợi nhuận %
713
Người theo dõi
790K
Tiền Được quản lý ($)
4
454.43
Tỷ suất Lợi nhuận %
42
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
5
Malaysia
108.50
Tỷ suất Lợi nhuận %
34
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
6
Australia
448.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
6
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
7
88.10
Tỷ suất Lợi nhuận %
10
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
8
127.63
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
9
565.75
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
10
Indonesia
193.06
Tỷ suất Lợi nhuận %
13
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
11
China
100.03
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
12
Indonesia
105.48
Tỷ suất Lợi nhuận %
16
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
13
Republic of Korea
64.62
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
14
344.81
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
15
United Kingdom
53.07
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý (£)
16
55.79
Tỷ suất Lợi nhuận %
1
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
17
461.67
Tỷ suất Lợi nhuận %
1
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
18
Loc The Pham
Vietnam
phamtheloc

Loc The Pham

149.33
Tỷ suất Lợi nhuận %
5
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
19
1360.24
Tỷ suất Lợi nhuận %
8
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
20
Turkey
1745.49
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).