Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 09:08 GMT +03:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
Malaysia
238.65
Tỷ suất Lợi nhuận %
101
Người theo dõi
30K
Tiền Được quản lý ($)
2
Leung Ko Ghim
guanyu

Leung Ko Ghim

343.06
Tỷ suất Lợi nhuận %
26
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
3
109.45
Tỷ suất Lợi nhuận %
6
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ()
4
Indonesia
141.60
Tỷ suất Lợi nhuận %
19
Người theo dõi
60K
Tiền Được quản lý ($)
5
257.49
Tỷ suất Lợi nhuận %
242
Người theo dõi
200K
Tiền Được quản lý ($)
6
245.61
Tỷ suất Lợi nhuận %
11
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
7
Republic of Korea
297.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
16
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
8
Indonesia
9250.26
Tỷ suất Lợi nhuận %
173
Người theo dõi
100K
Tiền Được quản lý ($)
9
Indonesia
112.65
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
10
Kah Kim Ko
Malaysia
positivetrade

Kah Kim Ko

1208.84
Tỷ suất Lợi nhuận %
38
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
11
94.08
Tỷ suất Lợi nhuận %
139
Người theo dõi
60K
Tiền Được quản lý ($)
12
Wing Sum Tang
Malaysia
isublimesi01

Wing Sum Tang

134.28
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
13
China
105.74
Tỷ suất Lợi nhuận %
14
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
14
Indonesia
78.96
Tỷ suất Lợi nhuận %
9
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
15
Indonesia
124.49
Tỷ suất Lợi nhuận %
6
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
16
Loc The Pham
Vietnam
phamtheloc

Loc The Pham

97.89
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
17
United Arab Emirates
160.43
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
18
68.21
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
19
56.55
Tỷ suất Lợi nhuận %
31
Người theo dõi
80K
Tiền Được quản lý ($)
20
Praveen Gupta
India
praveenfun24

Praveen Gupta

302.39
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).