Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Return
đồng tiền
%
USD đồng tiền
15939.62%
Tuần: +10.80%
USD đồng tiền
2426.70%
Tuần: -21.92%
USD đồng tiền
2879.31%
Tuần: +0.49%
USD đồng tiền
2293.94%
Tuần: -0.02%
USD đồng tiền
1436.54%
Tuần: -0.07%
USD đồng tiền
1296.24%
Tuần: +1.34%
USD đồng tiền
766.89%
Tuần: -10.06%
USD đồng tiền
849.89%
Tuần: +16.93%
USD đồng tiền
797.59%
Tuần: -29.93%
USD đồng tiền
919.03%
Tuần: -24.05%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
15939.62%
Tuần: +10.80%
Rút vốn Tối đa 40.03%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động106
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
trader-man
trader-man
China
China
Lợi nhuận
2426.70%
Tuần: -21.92%
Rút vốn Tối đa 52.16%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động567
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
2879.31%
Tuần: +0.49%
Rút vốn Tối đa 61.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động237
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
2293.94%
Tuần: -0.02%
Rút vốn Tối đa 97.55%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động294
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1436.54%
Tuần: -0.07%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động762
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
1296.24%
Tuần: +1.34%
Rút vốn Tối đa 98.04%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động138
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
766.89%
Tuần: -10.06%
Rút vốn Tối đa 46.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động848
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
849.89%
Tuần: +16.93%
Rút vốn Tối đa 36.13%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động219
Phí 40%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
797.59%
Tuần: -29.93%
Rút vốn Tối đa 94.90%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động141
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
Ninja_Forex
Ninja_Forex
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
919.03%
Tuần: -24.05%
Rút vốn Tối đa 68.39%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động90
Phí 50%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top