Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 21:42 GMT +02:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
1613.95
Tỷ suất Lợi nhuận %
374
Người theo dõi
160K
Tiền Được quản lý ($)
2
China
450.54
Tỷ suất Lợi nhuận %
109
Người theo dõi
60K
Tiền Được quản lý ($)
3
2312.53
Tỷ suất Lợi nhuận %
1367
Người theo dõi
3.4M
Tiền Được quản lý ($)
4
506.27
Tỷ suất Lợi nhuận %
99
Người theo dõi
110K
Tiền Được quản lý ($)
5
Malaysia
399.20
Tỷ suất Lợi nhuận %
133
Người theo dõi
130K
Tiền Được quản lý ($)
6
Malaysia
532.73
Tỷ suất Lợi nhuận %
79
Người theo dõi
40K
Tiền Được quản lý ($)
7
289.24
Tỷ suất Lợi nhuận %
11
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
8
84.98
Tỷ suất Lợi nhuận %
17
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
9
91.24
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
10
Indonesia
126.08
Tỷ suất Lợi nhuận %
22
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
11
Vietnam
158.85
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
12
Kai He
China
Qq45265228

Kai He

79.60
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
13
UMOH EDET UMOUMO
Nigeria
umomen2

UMOH EDET UMOUMO

162.51
Tỷ suất Lợi nhuận %
1
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
14
Yan Feng Huang
China
fx_jesse

Yan Feng Huang

126.44
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
15
Indonesia
161.99
Tỷ suất Lợi nhuận %
15
Người theo dõi
90K
Tiền Được quản lý ($)
16
China
511.81
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
17
United Kingdom
104.54
Tỷ suất Lợi nhuận %
15
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý (£)
18
67.87
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
19
56.13
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
20
47.04
Tỷ suất Lợi nhuận %
1
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).