Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Bảng thuật ngữ Forex

Giải thích các Thuật ngữ Quan trọng nhất trong Ngành

Ngành forex bao gồm vô số định nghĩa và chúng ta có thể dễ dàng quên đi một số thuật ngữ theo thời gian. Nhưng vì không tài liệu đào tạo về forex nào có thể hoàn chỉnh mà không có bảng chú giải thuật ngữ forex, chúng tôi đã biên soạn một tài liệu nhằm giải thích các định nghĩa chính theo cách đơn giản nhất có thể. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn hoặc bối rối nữa!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Một vị thế được mở trên một cặp tiền tệ/chứng khoán bất kể lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Mở một vị thế mua cho một đồng tiền có nghĩa là bạn mua đồng tiền đó. Trong một cặp tiền tệ, bạn mua đồng tiền thứ nhất trong hai đồng tiền - đồng tiền yết giá.

Khi vị thế của một nhà giao dịch được duy trì mở và chuyển sang ngày giao dịch kế tiếp.

Khi một vị thế được đóng lại, điều đó có nghĩa là giao dịch đã hoàn tất - bất kể đó là vị thế mua hay bán, hoặc bất kể lời hay lỗ.

W
X
Y
Z
Scroll Top