Khám phá Giao dịch Bitcoin: Cách thức Hoạt động của Chúng

Khám phá Giao dịch Bitcoin: Cách thức Hoạt động của Chúng

Tìm hiểu về Forex

Giao dịch Bitcoin là mẩu thông tin được ước hiệu với mục đích chuyển giao quyền sở hữu của một lượng bitcoin nhất định từ một cá nhân sang một cá nhân khác. Giao dịch ghi lại tất cả các chi tiết về bitcoin chưa được sử dụng của người gửi, nguồn gốc (được biểu thị bằng ID giao dịch, hoặc hàm băm của giao dịch), số tiền chuyển, và địa chỉ công cộng của người nhận. Nó được truyền tới mạng lưới Bitcoin để xác minh, và, nếu vượt qua, thì nó sẽ được đặt trong sổ cái trực tuyến được gọi là chuỗi khối để chuyển. Giao dịch đã xác minh được thêm vào khối thông tin, và khối này sau đó được liên kết với một khối khác, tạo ra chuỗi các khối (do đó, được gọi là chuỗi khối). 

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các giao dịch bitcoin, tôi đã tạo ra hướng dẫn minh họa và chi tiết mà bạn sẽ tìm thấy ở bên dưới. Tôi sử dụng tên trong các ví dụ để đọc dễ dàng hơn, nhưng một trong những ưu điểm chính của giao dịch bitcoin là ẩn danh, do đó các bên không bao giờ biết đến bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Trên thực tế, tất cả những gì bạn cần để hoàn thành giao dịch bitcoin là địa chỉ của người gửi và người nhận.   

Đầu vào & Đầu ra của Giao dịch Bitcoin

Nếu Alex gửi khoản thanh toán 1 bitcoin cho Natalie, giao dịch sẽ như sau:

Đây là phiên bản được đơn giản hóa của giao dịch bitcoin, nhưng chúng ta có thể thêm thông tin để có được bức tranh lớn hơn. Ví dụ, nguồn gốc của 1 bitcoin của Alex là khoản thanh toán mà anh nhận được từ Andreas, từ giao dịch trước đó. Những gì Alex nhận được từ Andreas được gọi là Đầu vào giao dịch, trong khi khoản thanh toán của Alex cho Natalie được gọi là Đầu ra. Đầu vào luôn chỉ ra nguồn và số lượng bitcoin, trong khi Đầu ra xác định đích đến và số lượng bitcoin dành cho người nhận, Natalie.

Biết được điều này, bây giờ chúng ta có thể minh họa cho giao dịch bitcoin như sau:

Trong ví dụ của chúng ta, chỉ có một Đầu vào duy nhất và một Đầu ra duy nhất, nhưng giao dịch bitcoin có thể chứa nhiều Đầu vào và Đầu ra. Giao dịch bitcoin có danh sách Đầu vào và Đầu ra, mỗi đầu vào và đầu ra có chỉ số hoặc số thứ tự riêng cho mỗi mục nhập. Số không (0) luôn được coi là mục nhập đầu tiên.  

Lưu ý về việc sửa đổi Đầu vào và Đầu ra của giao dịch đầu tiên giữa Andreas và Alex. Andreas có 3 bitcoin, mà anh nhận được làm khoản thanh toán từ khách hàng trong giao dịch trước đó, và anh phải gửi cho Alex số lượng là 1 bitcoin. Điều thú vị về giao thức Bitcoin là tiền điện tử không thể chia hết. Có nghĩa là, trong trường hợp này, Andreas không thể chỉ gửi 1 bitcoin cho Alex. Thay vào đó điều gì sẽ xảy ra, đó là Andreas gửi tất cả 3 bitcoin của mình cho Alex và sau đó nhận được 2 bitcoin trở lại làm tiền thừa hoàn lại.

An toàn Giao dịch

Sau khi nhận được bitcoin từ Andreas, Alex phải chứng minh rằng anh chính là người nhận, trước khi gửi bitcoin cho Natalie. Để làm điều này, Alex phải “giải quyết” Kịch bản Đầu vào bằng khóa mã cá nhân của mình. Để có thêm thông tin về khóa mã cá nhân, vui lòng tham khảo bài viết về Khóa mã và Địa chỉ Bitcoin.

Sau khi Alex thực hiện việc đó, anh có thể tiếp tục và sử dụng bitcoin trong Đầu vào.  Chu kỳ tiếp tục là Alex sẽ phải tạo kịch bản cho Natalie để giải quyết, để cô ấy sử dụng thanh toán mà cô nhận được từ anh. Thông tin bổ sung – như phiên bản giao dịch, thời gian khóa (thời gian nhất định để giao dịch được thêm vào chuỗi khối), và bất kỳ quy tắc cụ thể nào khác cần phải tuân theo – là một phần của các chi tiết giao dịch.

Cuối cùng, giống như mọi giao dịch tài chính, phải có một kiểu nhận dạng nhất định. Trong trường hợp bitcoin, nó có dạng ID giao dịch.

Sau khi giao dịch đã được tạo, nó sẽ được chuyển tiếp tới các nút khác trên mạng lưới để thực hiện quy trình xác minh. Đến lượt mình, các nút trong mạng lưới Bitcoin sẽ kiểm tra thông tin của giao dịch được đề xuất vì mục đích xác minh. Có mọi thông tin có ở đó không? Số lượng bitcoin chưa được sử dụng có thực sự sẵn có và chưa được sử dụng không? Có vấn đề về chi tiêu gấp đôi không? Chữ ký giao dịch có hợp lệ không?

Nếu được xác minh, thì giao dịch sẽ được thông qua để xác nhận và thêm vào khối giao dịch cho bước tiếp theo. Đây là phần khai thác, là điều cần thiết cho giao dịch để kết thúc chuỗi khối, và một cái gì đó tôi sẽ đề cập trong bài viết trong tương lai. 

Các bài viết về bitcoin trước đó:

Nguồn gốc của Đồng tiền Kỹ thuật số: Khởi đầu của một Con đường Dài Mới
Khóa mã và Địa chỉ Bitcoin

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).