Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Chế độ An toàn trong FXTM Invest là gì? FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Tác giả: Andreas Thalassinos (BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA), Trưởng phòng Đào tạo tại FXTM.

Chế độ An toàn trong FXTM Invest là gì?

Tính năng tuyệt vời khác trong FXTM Invest là Chế độ An toàn. Chức năng này cho phép Nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro của họ còn một nửa, so với Nhà quản lý Chiến lược của họ. Bằng cách “Bật” Chế độ An toàn, Nhà đầu tư giảm thiểu quy mô vị thế của họ khoảng một nửa – do đó giảm thiểu mọi thua lỗ tiềm ẩn còn một nửa. Đồng thời, mọi lợi nhuận cũng sẽ giảm một nửa.

Khi Tài khoản Đầu tư được mở ban đầu, “Chế độ An toàn” được tắt theo mặc định.

Chúng ta hãy xem xét ví dụ để xem chức năng Chế độ An toàn trong thực tế. Vào ngày 10/01, Tài khoản Đầu tư có số dư tức thời là 1.000 USD. Trước ngày 09/02, số dư tức thời giảm xuống còn 800 USD.

Lợi nhuận với Chế độ An toàn Bật = -200 * ½ = -100 USD

Lợi nhuận = -200 USD, tức là 20%

Nếu Chế độ An toàn đã được BẬT, thì vào ngày 10 tháng 1, số dư tức thời của Tài khoản Đầu tư sẽ là 500 USD. Vào ngày 09/02, số dư tức thời của Tài khoản Đầu tư sẽ là 400 USD.

Lợi nhuận = -100 USD, tức là 10%

Bằng cách sử dụng Chế độ An toàn, Nhà đầu tư thậm chí còn kiểm soát tiền của họ nhiều hơn. 

Viếng thăm chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top