Sterling dipped on Thursday afternoon before later recovering after the Bank of England warned about the “fog of Brexit” and its unfavourable impacts on the economy.

In a widely expected move, the Bank of England left interest rates unchanged at 0.75% in February. However, the endless uncertainty over Brexit and slowing global growth forced the central bank to cut its 2019 economic growth forecast. UK growth is now expected to expand 1.2% this year from 1.7% projected in November. With the BoE’s dovish slant also dampening expectations over further interest rate hikes anytime soon, the battered Pound could be in for further punishment.

The key takeaway from today’s BoE meeting is that the damage to the economy from Brexit has increased. With businesses holding back on spending and consumer feeling the heat, the BoE is likely to maintain a cautious stance until more clarity and direction on Brexit is provided.

Điều khoản miễn trừ: Nội dung trong bài viết này bao gồm các quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là thông tin tư vấn đầu tư cá nhân và/hoặc tư vấn khác và/hoặc một lời đề nghị và/hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công cụ tài chính và/hoặc sự bảo đảm và/hoặc dự đoán về hiệu quả đầu tư trong tương lai. ForexTime (FXTM), các đơn vị liên kết, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào nảy sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên các thông tin hoặc dữ liệu đó.