Chuyển tiền nội tệ cho Ấn Độ và Pakistan

ForexTime (FXTM) cung cấp các tùy chọn chuyển tiền nội tệ sẵn có cho các nước ở khu vực châu Á. Khách hàng ở Ấn Độ và Pakistan có thể nạp tiền và rút tiền bằng đồng nội tệ của họ một cách dễ dàng và với chi phí thấp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản riêng của bạn.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).