Maestro

Đồng tiềnEUR, USD, GBP
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lýNhanh
Tiền nạp Tối thiểu5 EUR/USD/GBP

Cách Nạp Tiền vào Tài khoản FXTM

 1. Ở trình đơn phía trên trong MyFXTM, chọn "Nạp Tiền". Trong biểu mẫu xuất hiện, hãy chắc chắn bạn đã chọn "Nạp Tiền" trong trường "Kiểu Chuyển tiền". Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền vào và chọn "Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng" trong trường "Phương thức Chuyển tiền". Trong trường "Đồng tiền Chuyển", chọn đồng tiền mà tài khoản bạn được quy định, nhập số tiền mà bạn muốn nạp và nhấp "Xác nhận".
 2. Sau khi kiểm tra chắc chắn tất cả thông tin của bạn đã chính xác, nhấp "Gửi". Khi nhấp "Gửi", bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang xử lý thanh toán, nơi bạn sẽ cần cung cấp thông tin thẻ của mình.
 3. Bạn có thể xem trạng thái nạp tiền trong Lịch sử MyFXTM.

Thông tin Quan trọng

Khi nạp tiền, xin vui lòng lưu ý những điểm sau:

 • Không chấp nhận thanh toán qua bên thứ ba.
 • Để xử lý lệnh nạp tiền, FXTM yêu cầu cung cấp bản sao màu cả hai mặt thẻ của bạn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyên bạn che lại tất cả các số, trừ 4 số cuối trên mặt trước của thẻ. Đề nghị bạn cũng vui lòng che lại 3 số cuối trên mặt sau của thẻ (chúng tôi không yêu cầu mã CVV). Tất cả các chi tiết khác đều phải rõ ràng và dễ thấy và phải có chữ ký trên thẻ của bạn.
 • FXTM sẽ chỉ chấp nhận các giao dịch qua thẻ với EUR, GBP và USD. Tất cả các giao dịch qua thẻ được gửi bằng một đồng tiền khác sẽ được tự động chuyển đổi sang EUR, GBP hoặc USD; bộ xử lý thẻ có thể tính phí chuyển đổi.
 • Bộ xử lý thẻ sẽ thu một khoản phí cho bên nhận đối với mỗi giao dịch, đây là phí mà Khách hàng FXTM phải chịu. (Xem Bảng Giá Chuyển đổi). Số tiền ròng sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn, tài khoản này được nạp tiền thông qua bộ xử lý thẻ.
 • Nếu nạp tiền thành công, tiền sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian ngắn nhất. Có thể có độ trễ nếu bộ xử lý thẻ hoặc FXTM không thể xác minh thông tin của bạn.
 • Số tiền nạp ban đầu phải được gửi trả lại chính thẻ mà chúng tôi nhận được tiền của bạn từ đó.
 • Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một mã ủy quyền cho lệnh nạp tiền qua thẻ của bạn.
 • Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi sao kê thẻ hoặc ảnh chụp màn hình bản sao kê từ ngân hàng trực tuyến của bạn, trong đó thể hiện giao dịch với FXTM.
 • Mọi yêu cầu của chúng tôi liên quan đến các chi tiết về thẻ luôn được gửi qua địa chỉ email chính thức của FXTM. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ thông tin bí mật nào về thẻ (CVV, mã an toàn 3D, vv). Nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu nào đáng ngờ từ một địa chỉ email đáng ngờ hoặc không được ủy quyền, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: backoffice@fxtm.com
 • FXTM không lưu giữ dữ liệu thẻ của khách hàng. Mọi dữ liệu thẻ hoàn toàn được thu thập và lưu giữ an toàn bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán được cấp chứng chỉ bảo mật PCI DSS Level 1.
 • Theo các khuyến nghị của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Ngành Thẻ thanh toán, các chi tiết về khách hàng và thẻ được bảo vệ bằng cách sử dụng mã hóa Lớp Mã Hóa — TLS 1.2 và lớp ứng dụng với thuật toán AES và độ dài khóa 256 bit.
Đồng tiềnEUR, USD, GBP
Phí2 GBP/ 3 USD/ 2 EUR
Thời gian xử lý24 giờ

Nếu bạn muốn rút tiền từ tài khoản giao dịch vào Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng, bạn phải hoàn thành một yêu cầu trong MyFXTM.

Cách rút tiền từ Tài khoản FXTM

 1. Chọn Rút Tiền từ trình đơn phía trên trong MyFXTM. Một khi chắc chắn rằng bạn đã chọn "Rút tiền" trong trường "Kiểu Chuyển tiền" trong biểu mẫu xuất hiện, chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn rút tiền từ đó. Trong "Phương thức Chuyển tiền", chọn "Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng".
 2. Chọn đồng tiền mà bạn muốn thực hiện rút tiền, số thẻ, ngày hết hạn, tên chủ thẻ và ngân hàng phát hành. Trước khi điền vào phần còn lại của mẫu yêu cầu và nhấp "Xác nhận", hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các điều kiện rút tiền của chúng tôi.
 3. Bạn có thể theo dõi trạng thái rút tiền trong "Lịch sử MyFXTM".

Thông tin Quan trọng

 • Khoản thanh toán tới các bên thứ ba không được chấp nhận. Tên của chủ thẻ phải khớp với tên đã đăng ký trên tài khoản giao dịch.
 • Nếu bạn muốn rút tiền, bạn phải sử dụng cùng thẻ tín dụng mà bạn đã nạp tiền lúc đầu. Vui lòng nhớ rằng số tiền được rút qua thẻ tín dụng không quá tổng số tiền được nạp vào sử dụng chính thẻ tín dụng đó. Phí xử lý rút tiền sẽ được trừ vào số tiền rút. Lợi nhuận bổ sung kiếm được sau đó có thể được rút ra bằng bất kỳ phương thức sẵn có nào mà bạn chọn.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản của mình để rút tiền. Nếu không có đủ số dư, bạn có thể chọn đóng một số vị thế mở trước khi yêu cầu rút tiền.
 • Việc rút tiền sẽ được FXTM xử lý trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn. Tiền sẽ được chuyển vào thẻ Ghi nợ/thẻ Tín dụng của bạn trong vòng một tuần làm việc kể từ khi được chúng tôi xử lý. Có thể có độ trễ nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin của bạn.
 • Bạn có thể rút tiền sử dụng thẻ của mình chỉ khi bạn đã sử dụng chính thẻ đó để nạp tiền.
 • Giới hạn Xử lý Thẻ Tín dụng (mỗi giao dịch): Tối thiểu: Không có mức tối thiểu Tối đa: 15.000 EUR/USD.
 • Nếu có tình huống phát sinh trong đó bên xử lý thẻ không thể xử lý yêu cầu rút tiền của bạn, phòng hỗ trợ tác nghiệp của chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thảo luận về các phương thức rút tiền thay thế sẵn có.
 • FXTM không lưu giữ dữ liệu thẻ của khách hàng. Mọi dữ liệu thẻ hoàn toàn được thu thập và lưu giữ an toàn bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán được cấp chứng chỉ bảo mật PCI DSS Level 1.
 • Theo các khuyến nghị của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Ngành Thẻ thanh toán, các chi tiết về khách hàng và thẻ được bảo vệ bằng cách sử dụng mã hóa Lớp Mã Hóa — TLS 1.2 và lớp ứng dụng với thuật toán AES và độ dài khóa 256 bit.
 • Scroll Top
  Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
  Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).