Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

FAQ

What can we help you with today?

Ocena Stosowności

Ocena Stosowności to krótki kwestionariusz, który ustala, między innymi, najbardziej odpowiedni dla Ciebie poziom dźwigni finansowej dla instrumentów finansowych i produktów, w oparciu o Twoją wiedzę i doświadczenie handlowe. Zgodnie z nowymi przepisami CySEC, dokonaliśmy aktualizacji poprzedniego testu stosowności, dodając kilka pytań i oferując dodatkowy poziom ochrony. Celem zmian jest zapewnienie, że inwestorzy rozumieją rynek finansowy a także pozytywne jak i negatywne konsekwencje obrotu. Dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze skuteczniej chronić Cię, oferując Ci odpowiednie warunki, produkty i usługi finansowe.

ForexTime promuje odpowiedzialny obrót i zawsze miał dla swoich klientów starannie przygotowany test stosowności. Dokonaliśmy aktualizacji poprzedniego testu stosowności, dodając kilka pytań, aby zapewnić, że kwestionariusz jest w 100% zgodny z nowymi przepisami CySEC. Między innymi, jesteśmy zobowiązani, aby ustalić najbardziej odpowiedni dla Ciebie poziom dźwigni finansowej dla instrumentów finansowych i produktów, w oparciu o Twoją wiedzę i doświadczenie handlowe.

Nie. Wypełnienie testu stosowności jest obowiązkowe, jeśli chcesz nawiązać z nami relację biznesową.

Domyślny poziom dźwigni to 1:50, ale należy pamiętać, że FXTM dopuszcza możliwość ponownego wypełnienia testu (po dwóch tygodniach), aby po raz kolejny sprawdzić swoją wiedzę i mieć możliwość zwiększenia maksymalnej dźwigni. Jeśli chcesz ponownie wypełnić test, możesz skorzystać z naszych materiałów edukacyjnych , które pomogą Ci w poszerzeniu Twojej wiedzy o obrocie na rynkach finansowych.

FXTM oferuje różne stałe poziomy dźwigni finansowej w zależności od instrumentu handlowego, maksymalnie do 1:30. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Tak, test możesz wypełnić ponownie po dwóch tygodniach od ostatniej próby.

Aby poszerzyć swoją wiedzę o FX, produktach i usługach obejmujących CFD, potencjalnych zagrożeniach, konsekwencjach dźwigni, odpowiednim zarządzaniu ryzykiem, polecamy skorzystanie z materiałów edukacyjnych FXTM.

Jeśli Twoja obecna dźwignia finansowa jest równa lub wyższa od dźwigni na Twoim rachunku Managera Strategii, Twój rachunek będzie działać normalnie. Jeśli Twoja obecna dźwignia finansowa jest równa przynajmniej 50% dźwigni na Twoim rachunku Managera Strategii, możesz kontynuować działanie w Bezpiecznym Trybie, co oznacza, że Twoje inwestycje będą odpowiadać połowie inwestycji Twojego Managera. Aby dowiedzieć się więcej o Bezpiecznym Trybie, kliknij tutaj.

Jeśli Twoja obecna dźwignia finansowa jest mniejsza niż 50% dźwigni na Twoim rachunku Managera Strategii, Twój rachunek zostanie zamknięty. Pamiętaj jednak, że możesz wypełnić Test Stosowności za dwa tygodnie i w tym czasie poszerzyć wiedzę, aby uzyskać w teście wynik, który pozwoli Ci w przyszłości na utrzymanie rachunku tej wielkości.

Jeśli Twój rachunek inwestycyjny został wstrzymany z powodu oczekującego Testu Stosowności, będzie trzeba aktywować go ręcznie.

Back to FAQ
Scroll Top