Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Đánh giá Mức độ Phù hợp

Đánh giá Mức độ Phù hợp là một bảng câu hỏi ngắn gọn mà từ đó chúng tôi sẽ biết được kinh nghiệm của bạn trong thị trường tài chính cũng như kiến thức về rủi ro liên quan của bạn. Đánh giá này đảm bảo bạn được cấp quyền sử dụng đòn bẩy, các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với bạn nhất.

Đánh giá Mức độ Phù hợp cần thiết để mở tài khoản giao dịch và nhằm đảm bảo chúng tôi hạn chế khả năng bạn gặp phải rủi ro qua đòn bẩy.

Bạn có thể làm đánh giá lại vài tuần sau lần thực hiện trước đó.

Đòn bẩy thấp nhất mà bạn có thể nhận được là 1:25. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu tăng đòn bẩy lên đến 1:10 hoặc thậm chí là 1:1 nếu muốn.

FXTM cung cấp nhiều tỷ lệ đòn bẩy cố định khác nhau tùy thuộc vào công cụ giao dịch, tối đa lên tới 1:30. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây

Phần đào tạo của chúng tôi có tài liệu đào tạo đa dạng để giúp bạn hiểu rõ hơn về các sản phẩm Forex và CFD, cũng như các rủi ro liên quan khi giao dịch.

Nếu đòn bẩy hiện tại của bạn bằng hoặc cao hơn đòn bẩy của Nhà quản lý Chiến lược của bạn, tài khoản của bạn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Nếu đòn bẩy của bạn bằng ít nhất là 50% đòn bẩy của Nhà quản lý Chiến lược, bạn có thể tiếp tục hoạt động ở Chế độ An toàn - nghĩa là các khoản đầu tư của bạn sẽ bị giảm tương đương 1/2 của Nhà quản lý.

Nếu đòn bẩy của bạn thấp hơn 50% đòn bẩy của Nhà quản lý Chiến lược, tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Bạn sẽ có tùy chọn thực hiện lại Đánh giá sau khi đã tích lũy được kiến thức đến mức độ đủ để sử dụng tài khoản thuộc quy mô đó trong tương lai.

Nếu tài khoản đầu tư của bạn bị tạm ngưng do chưa hoàn thành Đánh giá Mức độ Phù hợp, bạn cần phải kích hoạt thủ công.

Back to FAQ
Scroll Top