Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Australian Dollar/Singapore Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu4.3
Các Chênh lệch Phổ biến9
Số lượng Lô100000
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.1
Số dư được Bảo hiểm50
Hoán đổi Bán (Swap Short)-1.28
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.01
Mở00:05:00
Đóng23:55:00
Nhóm Số dưFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-11
Số ngày Không Hoán đổi được phép4
Scroll Top