Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Australian Dollar/Singapore Dollar

AUDSGD - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

AUDSGD - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu4.3
Các Chênh lệch Phổ biến9
Số lượng Lô100000
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.1
Số dư được Bảo hiểm50
Hoán đổi Bán (Swap Short)-1.28
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.01
Mở00:05:00
Đóng23:55:00
Nhóm Số dưFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-11
Số ngày Không Hoán đổi được phép4
Scroll Top