Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Euro/Japanese Yen

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 2.2 2.3 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM CENT 2.8 2.9 1000 0.01 0.001 0.1 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM ECN 0.3 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM ECN MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.2 2.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM Pro MT4 0.1 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM Pro MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.2 2.9 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.2 2.3 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top