BOOKING HOLDINGS - BOOKING HOLDINGS INC

Điều khoản hợp đồng

FXTM Stocks Account MT5 55 1 0.01 2000 0.01 0.01 16:31:00 22:59:00 GTC 1:1 0
Advantage MT5 55 1 0.01 2000 0.01 0.01 16:31:00 22:59:00 GTC 1:1 0
Advantage Plus MT5 55 1 0.01 2000 0.01 0.01 16:31:00 22:59:00 GTC 1:1 0
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).