Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Swiss Franc/Polish Zloty

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu23
Các Chênh lệch Phổ biến27.1
Số lượng Lô100000
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.1
Số dư được Bảo hiểm50
Hoán đổi Bán (Swap Short)1.37
Hoán đổi Mua (Swap Long)-3.93
Mở00:05:00
Đóng23:55:00
Nhóm Số dưFX Exotics
Scroll Top