Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Dollar/Mexican Peso

USDMXN - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

USDMXN - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4FXTM PRO
Chênh lệch Tối thiểu781017.60.1
Các Chênh lệch Phổ biến96.745.485.335.5
Số lượng Lô100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô, MXN0.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm, USD2502500.1250
Hoán đổi Bán (Swap Short)13.3113.3113.3113.31
Hoán đổi Mua (Swap Long)-50.04-50.04-50.04-50.04
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
Scroll Top