Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Silver/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5FXTM Standard MT5
Chênh lệch Tối thiểu5.55.50.40.40.40.40.40.40.4
Các Chênh lệch Phổ biến5.56.55.245.6445.65.7
Số lượng Lô5000505000500050005000500050005000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Giá trị Pip /0.01 lô0.50.0050.50.50.50.50.50.50.5
Số dư được Bảo hiểm, %505050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23
Mở01:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
Trạng thái LệnhGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-19.3-19.3-19.3 --19.3-19.3- - -
Số ngày Không Hoán đổi được phép777 -770 - -
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

XAGUSD - Biểu đồ

Scroll Top