Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Silver vs. US Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu5.55.50.40.40.40.40.40.4
Các Chênh lệch Phổ biến5.56.55.245.6445.6
Số lượng Lô500050500050005000500050005000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Giá trị Pip /0.01 lô0.50.0050.50.50.50.50.50.5
Số dư được Bảo hiểm5050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23
Mở01:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:00
Trạng thái LệnhGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-20-20-20 --20-18-20 -
Số ngày Không Hoán đổi được phép777 -777 -
Scroll Top