XAGUSD - Silver/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

Micro 48 54 50 0.01 0.001 0.005 50 2.27 -6.43 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -6 7
Advantage 9 22 5000 0.01 0.001 0.5 50 2.27 -6.43 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -6 7
Advantage MT5 9 22 5000 0.01 0.001 0.5 50 2.27 -6.43 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -6 7
Advantage Plus 33 45 5000 0.01 0.001 0.5 50 2.27 -6.43 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -6 7
Advantage Plus MT5 33 45 5000 0.01 0.001 0.5 50 2.27 -6.43 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -6 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).