Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Silver/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 38 54 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.3 7
FXTM CENT 48 64 50 0.01 0.001 0.005 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.3 7
FXTM ECN 6 22 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.3 7
FXTM ECN MT5 6 22 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC
FXTM ECN Zero.mt4 44 60 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.3 7
FXTM Pro MT4 6 22 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.3 7
FXTM Pro MT5 6 22 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC - 0
FXTM ECN Zero MT5 38 63 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC
FXTM Standard MT5 38 54 5000 0.01 0.001 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top