Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Phần mềm quản lý Nhiều tài khoản (MAM) của MT4

Phần mềm quản lý Nhiều tài khoản (MAM) cung cấp một giải pháp độc đáo cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người cần quản lý nhiều tài khoản một cách đồng thời và hiệu quả.

Việc quản lý nhiều tài khoản chưa bao giờ dễ dàng hơn vậy!

MAM được tài trợ bởi MetaTrader 4 MultiTerminal. Nó được dùng để:

Quản lý một nhóm tài khoản giao dịch

Thực hiện các hoạt động giao dịch

Kiểm soát và xử lý các vị thế mở và lệnh chờ xử lý

Nhận báo giá và tin tức

Tính năng và Lợi ích:

MAM cung cấp những tính năng độc đáo giúp cho việc làm việc với nhiều tài khoản trở nên đơn giản và trực quan:

  • MultiTerminal kết nối một vài tài khoản để giúp bạn quản lý dễ dàng.
  • Khi gửi yêu cầu mở vị thế, vị thế sẽ được mở ngay lập tức trên tất cả các tài khoản được kết nối với MultiTerminal.
  • Khối lượng của các vị thế cho mỗi tài khoản sẽ được tự động tính toán dựa trên các quy tắc xác định.
  • Nhà giao dịch có thể xem số liệu thống kê chi tiết và kiểm soát hoàn toàn các giao dịch trên mọi tài khoản được kết nối với MultiTerminal.

Phân bổ Vốn

MetaTrader 4 MultiTerminal cung cấp 5 phương thức phân bổ tiền:

1
Khối lượng định trước —

khối lượng định trước sẽ được sử dụng để đặt lệnh. Việc chỉ rõ số tiền của các lô cho mỗi lệnh theo cách thủ công bằng cách nhấp đúp vào trường "Khối lượng" là cần thiết; sau đó, khối lượng định trước này sẽ được áp dụng để đặt lệnh.

2
Tổng khối lượng cho mỗi lệnh —

tổng khối lượng sẽ được sử dụng để đặt mỗi lệnh (LAMM - môđun quản lý phân bổ lô).

3
Các phần bằng nhau —

tổng khối lượng sẽ được phân bổ giữa tất cả các lệnh thành các phần bằng nhau.

4
Dựa trên tỷ lệ vốn —

tổng khối lượng sẽ được phân bổ giữa các lệnh theo tỷ lệ tiền vốn tổng cộng của các tài khoản.

5
Dựa trên tỷ lệ số dư khả dụng —

tổng khối lượng sẽ được phân bổ giữa các lệnh theo tỷ lệ số dư khả dụng của tài khoản.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn Sử dụng MultiTerminal (F1)

Việc sử dụng đồng thời MAM và chương trình Nhà môi giới Giới thiệu của Đối tác FXTM sẽ mở ra cơ hội mới cho các đối tác và nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp.

MAM là giải pháp hiệu quả nhất để quản lý tất cả các tài khoản giao dịch của bạn!

Hãy tải về MT4 MultiTerminal ngay hôm nay và thử nó trên các Tài khoản DEMO HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Scroll Top