Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
FXTM

Tín hiệu Giao dịch FXTM

Việc nhận biết các Cơ hội Giao dịch
Đã trở nên Dễ dàng hơn

Tín hiệu Giao dịch FXTM được thiết kế để diễn giải biến động của các công cụ tài chính quan trọng dựa trên yếu tố bị ảnh hưởng nhất trong tất cả các yếu tố - GIÁ. Sử dụng các kịch bản biến động giá được thiết kế kỹ lưỡng và cẩn thận để nâng cao giao dịch của bạn trên các công cụ tài chính phổ biến.

Được phát triển bởi Trưởng phòng Đào tạo của FXTM, Tín hiệu Giao dịch FXTM đưa bạn đi trước một bước. Tận dụng cơ hội để nâng cao chiến lược và khả năng tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của bạn.

Tại sao nên Chọn Tín hiệu Giao dịch FXTM?

biểu tượng
14 Công cụ Tài chính

8 cặp tiền tệ, 3 hàng hóa, 3 chỉ báo thị trường.

biểu tượng
3 Chỉ báo Kỹ thuật Phổ biến

Cung cấp quan điểm bổ sung về biến động giá.

biểu tượng
4 Mức Chốt lãi

Khuyến khích bạn chốt lãi tiềm năng.

biểu tượng
2 Kịch bản

Kịch bản chắc chắn nhất và kịch bản thay thế.

biểu tượng
2 lần Cập nhật Hàng ngày

Thông tin mới được công bố trước khi mở phiên giao dịch tại EU và Mỹ.

biểu tượng
Mức cắt lỗ Bảo vệ

Để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn của bạn.

Khám phá Nhiều Cơ hội với Tín hiệu Giao dịch FXTM

tín hiệu

  • Đăng ký hoặc Đăng nhập MyFXTM.
  • Phân tích các kịch bản, biểu đồ hành động giá và các dự báo bổ sung.
  • Lập chiến lược theo hồ sơ rủi ro và phong cách giao dịch của bạn.
  • Hoạch định các giao dịch của bạn một cách tự tin sử dụng các mức lãi, mức dừng lỗ bảo vệ.
  • Mua hoặc Bán để thúc đẩy tiềm năng lợi nhuận của bạn lên mức tối đa!

Những người đóng góp

biểu tượng
Andreas Thalassinos

Trưởng phòng Đào tạo

biểu tượng
Lukman Otunuga

Chuyên gia phân tích Nghiên cứu

biểu tượng
Abiola Akinyele

Tổng Giám đốc
FXTM Nigeria

biểu tượng
Conrad Okongwu

Trưởng phòng Đào tạo
FXTM Nigeria

biểu tượng
Madu Nwegbu

Chuyên viên IT
FXTM Nigeria

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu này được coi là thông tin marketing và không chứa, và không được coi là chứa, lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị đầu tư hoặc tìm kiếm đầu tư hoặc, việc lưu trữ giá giao dịch của chúng tôi, hay việc cung cấp hoặc mời chào tham gia giao dịch bất kỳ công cụ tài chính nào. Thành tích trong quá khứ không phải là một sự đảm bảo hay dự đoán về thành tích trong tương lai. FXTM không cân nhắc đến các mục tiêu đầu tư hay tình hình tài chính cá nhân của bạn. FXTM không đưa ra tuyên bố nào và không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tính chính xác hay đầy đủ của thông tin được cung cấp, cũng như đối với mọi thua lỗ phát sinh từ bất kỳ hoạt động đầu tư nào dựa trên một khuyến nghị, dự báo hay thông tin khác được cung cấp bởi một nhân viên của FXTM, một bên thứ ba hoặc tổ chức/cá nhân khác. Do đó, mọi cá nhân hành động theo tài liệu này sẽ tự mình chịu hoàn toàn rủi ro. Tài liệu này không được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý thúc đẩy tính độc lập của tìm kiếm đầu tư và không chịu bất kỳ lệnh cấm nào về giao dịch trước khi lan truyền việc tìm kiếm đầu tư. Mọi sự thể hiện quan điểm có thể thay đổi mà không cần thông báo. Mọi quan điểm được đưa ra có thể là quan điểm cá nhân của tác giả và có thể không phản ánh quan điểm của FXTM. Không được phép sao chép hoặc phân phát lại tài liệu thông tin này mà không có sự cho phép trước.

Scroll Top