Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Neteller

Neteller


 

Đồng tiềnGBP, INR, PLN, USD, EUR, NGN
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lýNhanh
Tiền nạp Tối thiểu5 EUR/USD
20 PLN
400 INR
1000 NGN

VIP Chương trình VIP của NETELLER:

 • Xác minh nhanh và gia tăng hạn mức cho tiền nạp và tiền xuất chi
 • Thẻ MasterCard® Trả trước MIỄN PHÍ của NETELLER
 • FXTM chi trả phí nạp tiền của bạn
 • Cùng với nhiều lợi ích khác trên tài khoản NETELLER của bạn

Cách Nạp tiền vào Tài khoản ForexTime (FXTM)

 1. Nhấp "Nạp Tiền" ở trình đơn phía trên trong MyFXTM, xác nhận rằng bạn đã chọn "Nạp Tiền" trong trường "Kiểu Chuyển tiền", chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền vào, sau đó chọn NETELLER làm "Phương thức Chuyển tiền". Chọn đồng tiền của bạn trong trường "Đồng tiền Chuyển khoản", sau đó nhập số tài khoản NETELLER và Mã Bảo mật gồm 6 chữ số của bạn (nhận được khi bạn mở tài khoản với NETELLER). Cuối cùng, nhập số tiền mà bạn muốn nạp và nhấp "Xác nhận".
 2. Kiểm tra để chắc chắn rằng thông tin mà bạn nhập là chính xác, rồi nhấp "Gửi". Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên thông báo rằng yêu cầu của bạn đã được chấp nhận và bạn cũng sẽ thấy mã số yêu cầu gồm 4 chữ số của bạn.
 3. Bạn có thể xem trạng thái chuyển tiền trong MyFXTM.

Thông tin Quan trọng

1. Bạn chỉ có thể nạp tiền từ Ví điện tử NETELLER của chính mình.

2. Thanh toán từ bên thứ ba sẽ không được chấp nhận.

3. Tên và địa chỉ email trên tài khoản NETELLER phải trùng khớp với tên và địa chỉ email trên tài khoản giao dịch của bạn. Nếu địa chỉ email NETELLER của bạn khác với địa chỉ email mà bạn đăng ký với FXTM, vui lòng bổ sung thông tin này vào mục "Chi tiết của Bạn" trong MyFXTM.

4. Nếu giao dịch NETELLER được thực hiện với một đồng tiền không được hỗ trợ (vui lòng kiểm tra bảng trên để biết những đồng tiền được hỗ trợ), khoản nạp của bạn sẽ được chuyển đổi sang đồng tiền được hỗ trợ theo lựa chọn của bạn. Vui lòng lưu ý rằng NETELLER có thể tính phí chuyển đổi.Trong trường hợp tài khoản giao dịch và tiền nạp của bạn có nguồn gốc từ các ngoại tệ khác, số tiền của giao dịch có thể được chuyển đổi và có thể áp dụng phí, theo Tỷ giá Chuyển đổi (bạn phải đăng nhập) trong MyFXTM.

5. Số tiền nạp tối thiểu mỗi giao dịch là 5 EUR (hoặc tương đương – xem bảng trên để biết các đồng tiền được hỗ trợ). Số tiền nạp tối đa là 10.000 EUR mỗi giao dịch (hoặc giá trị tương đương – xem bảng trên để biết các đồng tiền được hỗ trợ).

6. FXTM không tính bất kỳ phí hoa hồng nào đối với các khoản nạp được thực hiện thông qua NETELLER.

7. Nếu giao dịch nạp tiền thành công, tiền sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn. Có thể có sự chậm trễ trong trường hợp NETELLER và/hoặc FXTM không thể xác minh thông tin của bạn.

Đồng tiềnGBP, INR, PLN, USD, EUR, NGN
Phí

Không tính phí

Thời gian xử lý24 giờ

VIP Chương trình VIP của NETELLER:

 • Xác minh nhanh và gia tăng hạn mức cho tiền nạp và tiền xuất chi
 • Thẻ MasterCard® Trả trước MIỄN PHÍ của NETELLER
 • FXTM chi trả phí nạp tiền của bạn
 • Cùng với nhiều lợi ích khác trên tài khoản NETELLER của bạn

Cách rút tiền từ tài khoản ForexTime (FXTM) của bạn

 1. Trong MyFXTM, chọn "Rút Tiền" trong trình đơn phía trên và chọn "Rút tiền" trong trường "Loại chuyển khoản". Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn rút tiền từ đó, và trong trường "Phương thức Chuyển tiền", chọn NETELLER.
 2. Chọn đồng tiền mà bạn muốn rút, và sau khi đọc tất cả các điều kiện rút tiền và chắc chắn bạn muốn tiếp tục, nhấp vào "Xác nhận".
 3. Sau đó bạn sẽ nhận được một mật khẩu thanh toán qua SMS hoặc qua địa chỉ email mà bạn đã đăng ký trong MyFXTM. Bạn phải nhập mật khẩu này vào trường bắt buộc và sau đó nhấp "Gửi".
 4. Bạn có thể kiểm tra trạng thái rút tiền trong "Lịch sử MyFXTM".

Thông tin Quan trọng

1. Không thể rút tiền vào tài khoản của bên thứ ba.

2. Tiền chỉ có thể được rút về chính tài khoản NETELLER đã được sử dụng để nạp tiền.

3. Để rút tiền qua NETELLER, trước đó bạn phải sử dụng chính phương thức này để nạp tiền.

4. Không có yêu cầu về số tiền nạp tối thiểu mỗi giao dịch. Số tiền nạp tối đa là 10.000 EUR mỗi giao dịch (hoặc giá trị tương đương – xem bảng trên để biết các đồng tiền được hỗ trợ).

5. Phí rút tiền sẽ được trừ vào số tiền rút.

6. Vui lòng kiểm tra xem bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản để chi trả số tiền rút không. Nếu số dư khả dụng không đủ, bạn sẽ phải đóng mọi vị thế mở.

7. Lợi nhuận giao dịch có thể được rút ra bằng cách sử dụng NETELLER miễn là tiền được rút về chính tài khoản NETELLER đã được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn. Lợi nhuận cũng có thể được rút ra bằng điện chuyển khoản ngân hàng, nhưng chúng tôi yêu cầu cung cấp bản sao kê ngân hàng trong đó xác nhận tên chủ tài khoản, tên này phải trùng khớp với tên mà bạn cung cấp khi đăng ký với FXTM.