Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 05:58 GMT +03:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
ForexHacker
smart-trading

ForexHacker

984.29
Tỷ suất Lợi nhuận %
170
Người theo dõi
70K
Tiền Được quản lý ($)
2
SyedFaraz
TradeWithFaraz

SyedFaraz

540.20
Tỷ suất Lợi nhuận %
351
Người theo dõi
190K
Tiền Được quản lý ($)
3
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst

Detective Conan

888.48
Tỷ suất Lợi nhuận %
816
Người theo dõi
1.7M
Tiền Được quản lý ($)
4
Tradingflow
pingpong2

Tradingflow

8795.86
Tỷ suất Lợi nhuận %
137
Người theo dõi
60K
Tiền Được quản lý ($)
5
nuisance
a8599588

nuisance

1838.60
Tỷ suất Lợi nhuận %
328
Người theo dõi
300K
Tiền Được quản lý ($)
6
ChocolateFx
SnickersPro

ChocolateFx

246.98
Tỷ suất Lợi nhuận %
45
Người theo dõi
20K
Tiền Được quản lý ($)
7
aqaa
Turkey
Stable1

aqaa

897.56
Tỷ suất Lợi nhuận %
611
Người theo dõi
700K
Tiền Được quản lý ($)
8
aqaa
Turkey
Neo11

aqaa

744.15
Tỷ suất Lợi nhuận %
34
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
9
ChocolateFx
IbnESina

ChocolateFx

287.90
Tỷ suất Lợi nhuận %
205
Người theo dõi
110K
Tiền Được quản lý ($)
10
HGD_INVEST
Republic of Korea
MFT-TEAM-KH

HGD_INVEST

1100.24
Tỷ suất Lợi nhuận %
171
Người theo dõi
120K
Tiền Được quản lý ($)
11
FxProfessor
Paramount

FxProfessor

1682.90
Tỷ suất Lợi nhuận %
117
Người theo dõi
50K
Tiền Được quản lý ($)
12
Forex Wisdom
Malaysia
Pangolin

Forex Wisdom

348.49
Tỷ suất Lợi nhuận %
10
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
13
CountryRoad
China
JunFeng

CountryRoad

282.47
Tỷ suất Lợi nhuận %
74
Người theo dõi
20K
Tiền Được quản lý ($)
14
The Kays FX
Indonesia
Kays-Orchestra

The Kays FX

397.67
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
15
Best Win
GO_SUCESS

Best Win

409.48
Tỷ suất Lợi nhuận %
16
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
16
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst_2

Detective Conan

260.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
249
Người theo dõi
410K
Tiền Được quản lý ($)
17
aqaa
Turkey
Mirac1e

aqaa

170.38
Tỷ suất Lợi nhuận %
16
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
18
Profit Kings
United Kingdom
Daily-Income

Profit Kings

179.77
Tỷ suất Lợi nhuận %
48
Người theo dõi
30K
Tiền Được quản lý ($)
19
Forex_Fox
Tooty

Forex_Fox

210.26
Tỷ suất Lợi nhuận %
5
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
20
ADSMB
ADKM

ADSMB

207.40
Tỷ suất Lợi nhuận %
3
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top