HGD_INVEST
Republic of Korea

MFT-TEAM-KH

HGD_INVEST

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

I deal with 100% automatic program. Because there is no human emotion or mistake, it can make a safe and steady profit. Only be careful when the market moves in one trend. But don't worry too much even if the market is moving on a trend. The market always comes back to its place.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
39
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
10K
Lợi nhuận Toàn thời gian
1368.28%
Mức Rủi ro
4

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-3.50
1 tháng+0.18
3 tháng+16.72
6 tháng+4.13
Toàn bộ thời gian+1368.28

Thống kê

Rút vốn Tối đa49.96%
Tổng số Ngày Giao dịch336
Ngày có Lợi nhuận253
Ngày không có Lợi nhuận83
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +3.80%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -6.43%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu190$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).