Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Nickz

MUSAH

Nickz

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

The trading system based on technical analysis which is a fusion of Harmonics,Chart Patterns and Candlestick Patterns. The system opens position only when there is a potential setup by defining risk reward ratio. Minimum deposit required is only 100$. Trading is risky..Past performance does not guarantee future returns.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
385
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
130K
Lợi nhuận Toàn thời gian
1174.31%
Mức Rủi ro
3

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+2.12
1 tháng+6.01
3 tháng+29.74
6 tháng+91.94
Toàn bộ thời gian+1174.31

Thống kê

Rút vốn Tối đa31.70%
Tổng số Ngày Giao dịch172
Ngày có Lợi nhuận127
Ngày không có Lợi nhuận45
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +3.24%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -2.25%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu100$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư