China

OOrchid

China

OOrchid

02.02.2022
A new year
F luctuation is very big ,pay attention to risk .
China

OOrchid

14.01.2022
No trading before February 1
No trading before February 1

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Wait patiently for the opportunity and attack quickly

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
650
Tiền Được quản lý ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
1.1M
Lợi nhuận Toàn thời gian
5757.41%
Mức Rủi ro
5

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+33.71
1 tháng+60.99
3 tháng+118.66
6 tháng+280.28
Toàn bộ thời gian+5757.41

Thống kê

Rút vốn Tối đa66.53%
Tổng số Ngày Giao dịch241
Ngày có Lợi nhuận145
Ngày không có Lợi nhuận96
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +4.67%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -1.49%

Cài đặt

Đòn bẩy1:200
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%
Tiền nạp tối thiểu320$

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).