Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Chiến lược

StableSteady
Nhà quản lý chiến lược
China
China
 • Xếp hạng
  8
 • Ngày
  0.00%
 • 1 tháng
  2.20%
 • Tiền lãi
  1818.53%
 • Nhà đầu tư
  241
 • Ngày mở
  216
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
6.75 %2.20 %157.67 %1818.53 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch186
Ngày có Lợi nhuận90
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+8.23%
Ngày không có Lợi nhuận70
Lỗ Trung bình Hàng ngày -4.89%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +9.78 %
Lỗ33.26%

Cài đặt

Đòn bẩy1:30
Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top