Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Tài khoản Chiến lược

gardener
Nhà quản lý chiến lược
China
China
 • Xếp hạng
 • Ngày
  0.00%
 • 1 tháng
  0.00%
 • Tiền lãi
  -62.96%
 • Nhà đầu tư
  0
 • Ngày mở
  610
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  32%
Đầu tư
Tuần1 tháng3 thángTổng
0.00 %0.00 %0.00 %-62.96 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch383
Ngày có Lợi nhuận40
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+11.32%
Ngày không có Lợi nhuận18
Lỗ Trung bình Hàng ngày -7.90%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày -0.16 %
Lỗ98.72%

Cài đặt

Đòn bẩy1:1000
Swap freeNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Thống kê Hàng tháng theo giao dịch

Nhấp vào cột để xem thêm thống kê

Thống kê chung

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Số Lệnh mở Đồng thời Tối đa

Giao dịch theo giờ

Giao dịch các Ngày Trong Tuần

Scroll Top