Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

New Zealand Dollar/Singapore Dollar

NZDSGD - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

NZDSGD - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5
Chênh lệch Tối thiểu9- -
Các Chênh lệch Phổ biến101.41.4
Số lượng Lô10000000
Hợp đồng Tối thiểu0.01- -
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001- -
Giá trị Pip /0.01 lô0.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm50- -
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.37-0.88-0.88
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.51-0.02-0.02
Mở00:05:00 - -
Đóng23:55:00 - -
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-4.9 - -
Số ngày Không Hoán đổi được phép400
Scroll Top