Tin tức Công ty của ForexTime

Chào mừng đến với cổng thông tin tin tức của FXTM; nơi bạn có thể tìm thấy các thông tin cập nhật và chi tiết nhất về những sản phẩm, khuyến mãi, dịch vụ và sự kiện mới nhất của chúng tôi. Đối với mọi thắc mắc mà bạn có thể gặp phải, Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Giờ giao dịch trong ngày Martin Luther King 2022
Giờ giao dịch trong ngày Martin Luther King 2022

Trong ngày Martin Luther King sắp tới (17/01/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được thay đổi đối với từng công cụ tài...

Giờ giao dịch tại FXTM trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2021
Giờ giao dịch tại FXTM trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2021

FXTM xin thông báo: Trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới (24/12/2021 - 07/01/2022), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm...

Giờ giao dịch tại FXTM trong dịp Lễ tạ ơn năm 2021
Giờ giao dịch tại FXTM trong dịp Lễ tạ ơn năm 2021

Trong dịp Lễ tạ ơn sắp tới (25/11 - 26/11/2021), giờ giao dịch của chúng tôi sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối với từng công cụ tài...

Giờ giao dịch trong dịp Tết Trùng cửu ở Hong Kong
Giờ giao dịch trong dịp Tết Trùng cửu ở Hong Kong

FXTM xin thông báo: Trong dịp Tết Trùng cửu ở Hong Kong sắp tới (14/10/2021), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi...

Giờ giao dịch trong Ngày thống nhất dân tộc Nga năm 2021
Giờ giao dịch trong Ngày thống nhất dân tộc Nga năm 2021

FXTM xin thông báo: Trong Ngày thống nhất dân tộc Nga sắp tới (04/11/2021), giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được những thay đổi đối...

Giờ giao dịch tại FXTM khi Giờ mùa hè năm 2021 kết thúc

FXTM xin thông báo: Khi Giờ mùa hè năm 2021 kết thúc trong khoảng từ ngày 31/10 đến 7/11, giờ giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời. Vui lòng xem bảng dưới đây để nắm được...

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).