Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Tech 100 (Mini)

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 40 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -3 -5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:40 -14 7 2021-02-26 0.132 -0.132
FXTM ECN 10 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -3 -5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:119 -14 7 2021-02-26 0.132 -0.132
FXTM ECN MT5 10 10 0.1 5 0.1 0.1 - - - 50 -3 -5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:119 -14 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 44 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -3 -5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:40 -14 7 2021-02-26 0.132 -0.132
FXTM Pro MT4 10 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -3 -5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:119 -14 7 2021-01-01 1.621 -1.621
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top