Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

OKPay

OK Pay
Đồng tiềnUSD, EUR
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lýNhanh

Thông tin Quan trọng

 1. Không chấp nhận thanh toán qua bên thứ ba.
 2. Tên, địa chỉ và địa chỉ email trên tài khoản OKPay của bạn phải khớp với tên, địa chỉ và địa chỉ trên tài khoản giao dịch của bạn. Nếu địa chỉ email OKPay của bạn khác với địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với FXTM, vui lòng thêm thông tin này vào mục chi tiết của bạn trong MyFXTM.
 3. Không giới hạn số tiền nạp tối thiểu mỗi giao dịch. Số tiền nạp tối đa mỗi giao dịch là 10.000 EUR/USD.
 4. FXTM sẽ chỉ chấp nhận các giao dịch qua OKPay bằng đồng EUR và USD. Tất cả các giao dịch qua OKPay được gửi bằng một đồng tiền khác sẽ được tự động chuyển đổi sang EUR hoặc USD và OKPay có thể tính phí chuyển đổi.
 5. OKPay sẽ tính phí đối với mỗi giao dịch cho bên nhận, đây là phí mà Khách hàng FXTM phải chịu (xem bảng Tỷ giá Chuyển đổi). Số tiền ròng sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn, là tài khoản trước đó đã được nạp tiền qua OKPay.
 6. Nếu nạp tiền thành công, tiền sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian ngắn nhất. Có thể có độ trễ nếu OKPay hoặc FXTM không thể xác minh thông tin của bạn.
 7. FXTM chỉ chấp nhận chuyển tiền bằng ví điện tử OKPay.
 8. Số tiền nạp ban đầu phải được gửi trả lại tài khoản OKPay mà chúng tôi nhận được tiền của bạn từ đó.
Đồng tiềnUSD, EUR
Phí0,5%, tối đa 2,99 EUR
0,5%, tối đa 2,99 USD
Thời gian xử lý24 Giờ

Thông tin Quan trọng

 1. Không chấp nhận lệnh rút tiền cho bên thứ ba. Tên của người nhận phải trùng với tên trên tài khoản giao dịch của bạn.
 2. Chỉ có thể rút tiền về chính tài khoản OKPay mà bạn đã dùng để nạp tiền.
 3. Phí xử lý lệnh rút tiền sẽ được trừ vào số tiền rút.
 4. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản để thực hiện lệnh rút tiền. Nếu không, bạn có thể chọn đóng các vị thế mở trong tài khoản của bạn.
 5. Lệnh rút tiền được xử lý bởi FXTM trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của bạn. Tiền sẽ được chuyển đến tài khoản OKPay của bạn trong vòng một ngày làm việc kể từ khi chúng tôi xử lý xong yêu cầu. Có thể có độ trễ nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin của bạn.
 6. Bạn chỉ có thể rút tiền qua OKPay nếu trước đó bạn đã nạp tiền qua OKPay.
 7. Số tiền rút tối đa là 10.000 EUR/USD cho mỗi giao dịch.
 8. Lợi nhuận có được từ giao dịch có thể được rút ra bằng cách sử dụng OKPay với điều kiện tiền đó được rút về chính tài khoản OKPay đã được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn trước đó. Lợi nhuận cũng có thể được rút bằng phương thức điện chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi bản sao kê ngân hàng trong đó xác nhận tên chủ tài khoản.