FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Rút tiền

  1. Vào trang Rút tiền trong mục Tiền của tôi trong MyFXTM.
  2. Chọn phương thức thanh toán và bấm “Rút tiền”.
  3. Chọn tài khoản MyFXTM hoặc ví mà bạn muốn rút tiền từ đó và điền vào các trường cần thiết.
  4. Chọn lý do rút tiền và nhấn 'Gửi'.

Xem hướng dẫn từng bước về cách rút tiền trong Video hướng dẫn của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng để yêu cầu rút tiền, hồ sơ của bạn phải được xác minh đầy đủ.

Phải rút tiền theo tỷ lệ thuận với tiền gửi bằng phương thức thanh toán được sử dụng.

Tiền rút phải được chuyển vào cùng một thẻ, ví điện tử, tài khoản ngân hàng dùng để gửi tiền.

Ví dụ:

Nạp tiền lần đầu – 600 USD – Thẻ tín dụng *3333

Nạp tiền lần hai – 300 USD – Skrill

Tổng số tiền đã gửi: 900 USD

Rút tiền lần đầu – 200 USD – phải rút bằng Thẻ tín dụng *3333

Rút tiền lần hai - 500 USD – 400 USD phải rút bằng Thẻ tín dụng *3333 và 100 USD phải rút bằng Skrill.

Tổng số tiền rút: 700 USD

Vui lòng lưu ý rằng trong một số trường hợp, chỉ có thể rút tiền bằng Thẻ tín dụng trong vòng 12 tháng sau lần gửi tiền đầu tiên.

Mọi yêu cầu rút tiền đều được xử lý bởi Phòng Hậu bị của chúng tôi trong vòng 24 giờ trong cùng ngày làm việc. Tuy nhiên, thời gian cần thiết để tiền được chuyển vào tài khoản của bạn phụ thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng.

- Điện chuyển khoản ngân hàng: Từ 3 đến 5 ngày làm việc.  
- Thẻ tín dụng/ghi nợ: Từ 3 đến 10 ngày làm việc.
- Ví điện tử: Trong vòng 1 ngày làm việc.

Bạn cần phải gửi giấy tờ chính thức từ công ty phát hành thẻ thông báo rằng thẻ đã bị hủy hoặc mất qua email cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn cách tiến hành.

Đúng! Miễn là bạn có đủ tiền ký quỹ tự do trong tài khoản để rút tiền và trả phụ phí có thể phát sinh.

Bạn có thể tính tiền ký quỹ tự do của mình tại đây.

Nếu đây là lần đầu bạn rút tiền, bạn nên đảm bảo mình rút tiền bằng cùng một thẻ đã dùng khi gửi tiền lần đầu tiên. 

Nếu ví điện tử của bạn đã được xác minh, yêu cầu rút tiền của bạn sẽ được xử lý tự động.

Nếu bạn rút tiền bằng WebMoney, vui lòng làm theo các bước tại đây.

Để rút tiền, bạn cần phải xác minh tài khoản ngân hành của mình bằng cách đăng tải sao kê ngân hàng thể hiện:

- Tên chủ tài khoản (phải khớp với tên dùng để đăng ký).
- Số tài khoản.

Bạn cần hủy yêu cầu của mình trong MyFXTM trong tab “Chuyển tiền” trong mục “Tiền của tôi” bằng cách bấm vào “Hủy”.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).