FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Thông tin dịch vụ giao dịch

Từ 00:05 thứ Hai đến 23:55 thứ Sáu EET. Để biết chi tiết về các công cụ cụ thể, vui lòng xem Giờ bắt đầu giao dịch và đóng giao dịch .

Châu Á: 00:00 – 9:00 (GMT)

Châu Âu: 8:00 SA – 5:00 CH (GMT)

New York: 1:00 CH – 10:00 CH (GMT)

Amsterdam, Frankfurt (Đức) và Hong Kong.

Loại tài khoảnTHỰCDEMO
Tài khoản Advantage MT4
 • ForexTimeFXTM-ECN
 • dc1.mt4ecn.forextime.com
 • dc2.mt4ecn.forextime.com
 • dca1.mt4ecn.forextime.com:444
 • ForexTimeFXTM-ECN2
 • dc1.mt4ecn2.forextime.com
 • dc2.mt4ecn2.forextime.com
 • ForexTimeFXTM-ECN-demo
 • dc1.mt4ecn-demo.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-demo.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-demo.forextime.com:444
Tài khoản Advantage MT5
 • ForexTimeFXTM-Live01
 • dc1.mt5-live01.forextime.com
 • dc2.mt5-live01.forextime.com
 • ForextimeFXTM-Demo01
 • dc1.mt5-demo01.forextime.com:443
 • dc2.mt5-demo01.forextime.com:443
Tài khoản Advantage Plus MT4
 • ForexTimeFXTM-ECN-Zero
 • dc1.mt4ecn-zero.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-zero.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-zero.forextime.com:444
 • ForexTimeFXTM-ECN-Zero-Demo
 • dc1.mt4ecn-zero-demo.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-zero-demo.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-zero-demo.forextime.com:444
Tài khoản Advantage Plus MT5
 • ForexTimeFXTM-Live02
 • dc1.mt5-live02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-live02.forextime.com:443
 • ForexTimeFXTM-Demo02
 • dc1.mt5-demo02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-demo02.forextime.com:443
Tài khoản cổ phiếu MT5
 • ForexTimeFXTM-Live02
 • dc1.mt5-live02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-live02.forextime.com:443

Công ty hoạt động với tư cách chủ thuê (do đó, Công ty là Địa điểm Khớp lệnh duy nhất để khớp lệnh của Khách hàng). Hơn nữa, khi Công ty khớp lệnh của Khách hàng, lệnh riêng của Công ty có thể sẽ được gửi đến các tổ chức tài chính châu Âu và và phi châu Âu được quy định.

Các lệnh đạt mức giá: Giới hạn mua, Dừng mua, Giảm lỗ, Chốt lời, Giới hạn bán và Dừng bán được thực hiện ngay.

Tuy nhiên, trường hợp thị trường dao động nhanh, chênh lệch giá, có phát hành tin tức về kinh tế vi mô quan trọng, v.v. chúng tôi có quyền thực hiện lệnh bằng mức giá đầu tiên.

Mức chênh lệch sẽ tăng lên trong những điều kiện dễ dao động, điều này không xảy ra từ phía chúng tôi nhưng phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).