Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

“Đầu tư vào Ethereum là quyết định tốt nhất mà tôi đã đưa ra suốt cả năm. Hãy nhìn tôi bây giờ!”

Bitcoin_Man-Graph

Nếu bạn đã đầu tư 1.000 USD vào Ethereum vào đầu năm, bạn sẽ có lợi nhuận xấp xỉ 36.000 USD vào tháng 6.*

Bitcoin trong năm 2017

Giá của Bitcoin

Nếu bạn đã đầu tư 1.000 USD vào Bitcoin vào đầu năm, bạn sẽ có lợi nhuận xấp xỉ 3.600 USD vào tháng 8.*

Litecoin trong năm 2017

Giá của Litecoin

Nếu bạn đã đầu tư 1.000 USD vào Litecoin vào đầu năm, bạn sẽ có lợi nhuận xấp xỉ 11.600 USD vào tháng 7.*

Giao dịch CFD trên Bitcoin, Litecoin hoặc Ripple với đô la Mỹ trong 3 bước đơn giản:

  • Đăng ký và Mở Tài khoản của bạn.
  • Nạp tiền.
  • Chọn loại CFD trên tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch.
Bắt đầu Giao dịch Ngay hôm nay

Đừng để
cơ hội này vút mất!

Giao dịch trong 3 bước đơn giản:
  • Đăng ký và Mở Tài khoản của bạn.
  • Nạp tiền.
  • Chọn loại CFD trên tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch.
FXTM Awards

*Tất cả các biểu đồ ở trên là ví dụ về các khoản đầu tư có thể và không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch mang lại cả tiềm năng cho lợi nhuận và rủi ro thua lỗ.

*Tất cả các biểu đồ ở trên là ví dụ về các khoản đầu tư có thể và không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch mang lại cả tiềm năng cho lợi nhuận và rủi ro thua lỗ.
Scroll Top