Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Dollar/Russian Ruble

Điều khoản hợp đồng

FXTM ECN MT5 0.6 5.4 100000 0.01 0.001 10 0.39 -0.82 09:00:00 20:00:00 FX RUB
FXTM Pro MT5 0.6 5.4 100000 0.01 0.001 10 0.39 -0.82 09:00:00 20:00:00 FX RUB
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top