Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Gold/British Pound

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu76
Các Chênh lệch Phổ biến76
Số lượng Lô100
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.1
Số dư được Bảo hiểm, %50
Hoán đổi Bán (Swap Short)-3.60
Hoán đổi Mua (Swap Long)-7.20
Mở01:05:00
Đóng23:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:05:00
Trạng thái LệnhGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-17.3
Số ngày Không Hoán đổi được phép7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

XAUGBP - Biểu đồ

Scroll Top